Lid worden van het hoofdbestuur?

14 mei 2017 11:40

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

Toen onze fusieclub vorig jaar haar 20 jarig bestaan vierde was iedereen fier en gelukkig met dit jublileum. Toch één opmerkelijke vaststelling, de mensen die indertijd de fusie op poten zetten zijn zonder uitzondering nu nog altijd op post in het bestuur. Met andere woorden alle huidige bestuursleden zijn 20 jaar ouder geworden.

Reeds verschillende jaren vragen we ons ons af wie voor de opvolging gaat zorgen ? Vandaar dat de club me gevraagd heeft om een brief te schrijven in eerste instantie naar alle leden van Lando-Sport Merendree.

LSM is zoals jullie weten een vereniging die prat gaat op haar stabiliteit en die ook sportief zo hoog mogelijk wil spelen. Meer dan 10 jaar treden we aan in tweede provinciale en daar zijn we bijzonder fier op. LSM is tevens een gezonde financiële club, in het huidig voetballandschap is dit ook een bijkomende troef om Uw steentje bij te dragen.

Heel veel functies binnen onze club staan vacant. De voorzitter, de marketingverantwoordelijke, de sportief verantwoordelijke, de penningmeester, de mensen van den toog, de terreinverzorger hopen dan ook binnen onafzienbare tijd op een opvolger.

Deze mooie club zouden we liefst samen met vers bloed verder zien groeien en bloeien.

Lid worden van het hoofdbestuur : iets voor jou ?

Neem gerust met mij contact op, samen bespreken we de functie waarin je interesse hebt en waar je ontegensprekelijk een meerwaarde kan betekenen.

Benieuwd naar jullie reacties en hopelijk tot op een eerlijk en constructief gesprek.

Sportieve groeten

Yves Van Kerrebroeck

Voorzitter LSM,