Administratief medewerker

  • Verzorgt de administratie van de jeugd in samenwerking met de algemene secretaris.
  • Stelt in overleg met de jeugdvoorzitter en de TVJO de agenda van het jeugdbestuur vast.
  • Nodigt de leden van het jeugdbestuur uit voor de vergaderingen.
  • Verzorgt de notulen van de vergaderingen.
  • Zorgt voor de nieuwe inschrijvingen van jeugdspelers en maakt de persoonlijke fiche ervan bij.
  • Licht de betrokken trainers en begeleiders in omtrent nieuwe leden, die onder hun hoede vallen.
  • Houdt het spelersbestand nauwgezet bij.
  • Verstrekt info aan de ouders en/of spelers omtrent aansluitingen, ongevalsaangiften, ....

Solliciteer nu voor deze job via info@lsmerendree.be