Tussenkomst van het ziekenfonds in het lidgeld bij een sportclub

Als lid van een sportclub kan een deel van het lidgeld terugbetaald worden door uw ziekenfonds.

Wat moet u daarvoor doen?
U vult een van de onderstaande formulieren in van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. Het ingevulde formulier bezorgt u aan onze secretaris. De secretaris zal het document vervolledigen en terugbezorgen. De speler kan dan het ingevulde document afgeven aan zijn ziekenfonds.

Attest CM

Attest Bond Moyson

Attest Onafhankelijk Ziekenfonds

Attest Liberale Mutualiteit